Exchange rates: 1 USD = 3.82 PLN; 1 EUR = 4.55 PLN [more...]
Language: polski english

* Standard profile

E-mail this to friend

Add to basket

Inquire now


*This company has only Standard profile.
Learn more about Trusted Partner and Eurocompany

Aparatura Pomiarowa Janusz Woldański

Business type: Manufacturer
Business type: Local market
Number of employees: Brak danych
Annual sales value: Brak danych
Established year: 2000
Categories:

Electronics, electrical engineering

Machines & Tools

Contact:
Inquire now
Firm Rank: 0

Wytwarzanie i naprawa urządzeń elektronicznych i pomiarowych.
Diagnostyczna Aparatura Pomiarowa.
Unikalna Aparatura Pomiarowa , również dla potrzeb kolejnictwa,

LINIAŁ LASEROWY PRS02 (prostomierz)

2-kanałowy skaner nierówności profilu podłużnego szyn w płaszczyźnie tocznej i bocznej do kontroli jakości spoin szyn kolejowych,
- odbiory prac remontowych , naprawczych i przygotowania szyn w zgrzewalniach zgodnie z normą CION2-513-9_99 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru szyn kolejowych ILK3d-518/1/08,
-Rejestracja ciągła nierówności powierzchni tocznej i bocznej główki szyny
na odcinku 1[m] z krokiem 1[mm]
w zakresie +/- 5[mm] z rozdzielczością 0.01[mm].
-Archiwizacja w komputerowej Bazie Pomiarów,
-Funkcjonalna przeglądarka z wykorzystaniem skalowalnych wykresów z naniesionymi wartościami dopuszczalnymi i automatyczną oceną jakości spoin,
-Wydruk kompletnych protokołów odbioru z wykresami ,

FALISTOMIERZ MZF07

- do oceny zużycia falistego szyn z ciągłą rejestracją ( do 2000m) nierówności szyn kolejowych, rowkowych i zabudowanych (przejazdy) o szerokościach toru 700 do 1600mm.
-Ocena toru wg normy EN 13231-3 w trzech zakresach
10-30mm, 30-100mm i 100-300mm
z wykorzystaniem trzech parametrów :
- procentowe przekroczenia wartości dopuszczalnej średniej bieżącej RMS amplitud fali,
- procentowe przekroczenia wartości dopuszczalnych wartości międzyszczytowych p-p amplitud,
- liczba przekroczeń wartości dopuszczalnych amplitud fali na wybranym odcinku toru.
Efektem pomiaru jest raport do wydruku lub w formacie *.pdf z wykresami parametrów dla wybranych zakresów długości fal .

WIBROMETR AP303
- trójosiowy układ pomiaru drgań mechanicznych w zakresie 0,001 do 20,0 g do oceny narażenia człowieka na oddziaływanie drgań ogólnych. Charaktrystyki Wk, Wd i Lin zgodne z normą ISO8041 i charakterystyki Wb, Wd zgodne z kartą UIC515a obowiazującą dla pojazdów szynowych. Typ zatwierdzony w GUM .
     
 

Address data

Street:Swarzewska 54 m5
City:Warszawa
Postal code:01-821
Region:Mazovia
Country:Poland
Phone: +48 0 603943192
Fax: +48 22

Internet

Presentation:www.apapom.maxtrader.pl

Contact person

Name and Surname: Janusz Woldański
Phone: +48 22 8644019
Mobile: +48 603943192
Inquire now